Infolinka
222 220 070
Napište nám
info@bonumfinem.cz
ENG
CZE

Vedení společnosti

MUDr. Martin Voldřich Ph.D.

Vedoucí lékař DUPV

Specializace v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, dlouholetá zkušenost vedoucího lůžkové části ARO. Zkušenosti s prací na záchranné službě, aktuálně v předatestační přípravě v oboru praktický lékař.


dupv@bonumfinem.cz

MUDr. Petr Jaroš

Vedoucí lékař domácí zdravotní péče

Specializace v oboru neurologie. Předatestační příprava ke specializaci v oboru algeziologie. Nutriční specialista, certifikace v oblasti myoskeletální medicíny. Přednášková a posudková činnost pro komerční pojišťovny.


info@bonumfinem.cz

Mgr. Alžbeta Jarošová

Výkonná ředitelka

Dlouhodobé zkušenosti s poskytováním akutní péče pacientům chirurgického typu a urologie. Komplexní péče o nemocného se stomií na trávicím a močovém traktu. Mentor klinické praxe ošetřovatelství, katetrizace a praktické provádění domácí parenterální výživy.


alzbeta.jarosova@bonumfinem.cz

Tým domácí zdravotní péče

Romana Jirásková

Vrchní sestra Praha

Specializuje se na péči a výměnu permanentních močových katetrů u mužů, paliativní péči, převazy chronických ran.


romana.jiraskova@bonumfinem.cz

Andrea Barletta

Vrchní sestra Praha

Specializuje se na péči o dlouhodobé intravenózní vstupy, domácí parenterální výživu, sipping, zajišťuje půjčování rehabilitačních pomůcek, paliativní péči, převazy chronických ran, stomie.


andrea.barletta@bonumfinem.cz

Markéta Obermaierová

Vrchní sestra Praha

Dlouholetá praxe na JIP oddělení popálenin a plastické chirurgie. Specializace: ARIP. Péče o pacienty na DUPV, certifikovaná v péči o paliativní pacienty, katetrizaci močového měchýře, péče o dlouhodobé invazivní vstupy. Hojení chronických ran.


marketa.obermaierova@bonumfinem.cz

Jaroslava Bieglerová DiS.

Vrchní sestra Plzeň

Dlouholetá praxe v oboru ARO, JIP, umělá plicní ventilace.
Specializace: chirurgické obory, katetrizace močového měchýře u mužů, intermitentni katetrizace, péče o stomie.


jaroslava.bieglerova@bonumfinem.cz

Mgr. Renáta Malinová

Vrchní sestra Kladno

Dlouholetá péče o pacienty v chirurgii, ortopedii a urologii na JIP a ambulanci urgentního příjmu. Specializace: ARIP. Péče o pacienty na chirurgii. Hojení chronických ran.


renata.malinova@bonumfinem.cz

Tým DUPV

Petra Kolářová DiS.

Vrchní sestra DUPV oblast Čechy

Specializuje se na péči o pacienty s domácí umělou plicní ventilaci. Zajišťuje komplexní ošetřovatelskou péči o pacienta včetně RHB a edukace rodiny v ošetřovatelské péči.


petra.kolarova@bonumfinem.cz

Iveta Prokopová

Vrchní sestra DUPV oblast Morava

Dlouholetá praxe v oboru ARO, JIP,NIP. Specializace: AROJIP, umělá plicní ventilace, eliminační metody, mentor klinické praxe. Koordinace a zajišťování pomůcek pro pacienty na DUPV.


iveta.prokopova@bonumfinem.cz

Galerie

Kontaktní údaje

BonumFinem a.s.
Zikova 706/9, 160 00 Praha 6
IČ: 030 95 151
Telefon: 222 220 070
2023 © Copyrights BonumFinem a.s.
Vyrobil MEDIASYS