Infolinka
222 220 070
Napište nám
info@bonumfinem.cz
ENG
CZE
ODBORNOST 928

Co je DUPV?

Domácí umělá plicní ventilace představuje klasickou plicní ventilaci v domácím prostředí prostřednictvím ventilátoru s cílem vést plnohodnotný život doma.

Výrazným benefitem této péče je zlepšení psychického stavu klienta. Součástí našeho týmu jsou lékaři oboru ARO a ORL.

Na základě projektu VZP taktéž úzce spolupracujeme s neziskovou organizací Dech života a zajišťujeme tak našim klientům přístrojové a materiálové vybavení.

Jak DUPV funguje a co je její součástí?

Domácí umělá plicní ventilace funguje stejně jako plicní ventilace ve zdravotnickém zařízení, tzn., že částečně nebo úplně mechanicky nahrazuje spontánní dechovou aktivitu. Používané ventilační přístroje nevyžadují nepřetržitý dohled profesionálních zdravotníků, takže je možné po pečlivém zácviku rodinných příslušníků propuštění klienta do domácího ošetřování.


Co musíte o DUPV vědět?

K zařazení do program DUPV je nutné splnit několik podmínek. Patří sem:

  • Posouzení, zda zdravotní stav klienta umožňuje jeho domácí ošetřování a zároveň schopnost a připravenost blízkých zajistit péči celých 24 hodin.
  • Zhodnocení sociálních a ekonomických podmínek rodiny.
  • Připravenost domácího prostředí na nově vzniklou situaci (bezbariérový přístup, odpovídající sociální zařízení, vhodné lůžko, aj.).

Kdo DUPV indikuje?

Do programu DUPV je klient zařazen na základě indikace ošetřujícího lékaře v nemocničním zařízení, žádost následně posuzuje a schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny.


Proč si vybrat pro DUPV naši agenturu?

Zabezpečíme vaši péči v rozsahu 24/7.

K dispozici máme lékaře se specializací ARO, neurologie, paliativní péče, interny, chirurgie, ORL a praktického lékaře.

Za specifických podmínek domluvíme návštěvu specialisty v rodině.

Vypomůžeme on-line s preskripcí.

Umíme poradit s vhodnými pomůckami.

TÝM DUPV

Kdo se o vás bude starat

MUDr. Martin Voldřich Ph.D.

Vedoucí lékař DUPV


dupv@bonumfinem.cz

Petra Kolářová DiS.

Vrchní sestra DUPV oblast Čechy


petra.kolarova@bonumfinem.cz

Iveta Prokopová

Vrchní sestra DUPV oblast Morava


iveta.prokopova@bonumfinem.cz

Kontaktní údaje

BonumFinem a.s.
Zikova 706/9, 160 00 Praha 6
IČ: 030 95 151
Telefon: 222 220 070
2023 © Copyrights BonumFinem a.s.
Vyrobil MEDIASYS