NAŠE SLUŽBY

Péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou v rozsahu, který indikuje lékař jako potřebný.

Spolupracujeme s praktickými lékaři, Ústřední vojenskou nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole a IKEM.

 • DUPV – domácí umělá plicní ventilace – Potřebujete-li domácí plicní ventilaci DUPV, pište na dupv@bonumfinem.cz
 • Oxygenoterapie, pište na oxygenoterapie@bonumfinem.cz
 • DPV (domácí parenterální výživa), infuzní terapie, pište na vyziva@bonumfinem.cz
 • Péče o centrální žilní vstupy, PICC, porty, midline katetry, pište na infuze@bonumfinem.cz
 • Cévkování muže: ZDARMA, vykazujeme na pojišťovnu – jednorázová či pravidelná výměna PMK dle indikace lékaře (certifikovaným personálem), pište na  cevkovani@bonumfinem.cz
 • Podání enterální výživy, péče o PEG, PEJ, pište na vyziva@bonumfinem.cz
 • Převazy bércových vředů, defektů kůže, pooperačních ran, chronických ran, proleženin, bandáže dolních končetin
 • Péče o drény, cévky, stomie
 • Kontroly krevního tlaku, glykémie, saturace krve kyslíkem
 • Příprava a podání léčiv (tablety, kapky, mastě, injekce, inzulin, dermální náplasti)
 • Odběry krve, moči, stěr z rány/defektu
 • Paliativa: odborná péče o pacienty trpící nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu, pište na paliativa@bonumfinem.cz
 • Psychická podpora, edukační pohovor
 • Kontrola příjmu stravy a tekutin – pište na vyziva@bonumfinem.cz
 • Sipping = vysoce energetická doplňková výživa, která se nejčastěji používá při dietách souvisejících s nemocí (zejména onkologického charakteru), při podvýživě, pište na vyziva@bonumfinem.cz
 • Promazání kůže, končetin, polohování ležících pacientů, prevence proleženin
 • Ošetřovatelská rehabilitace, kondiční a dechová cvičení, nácvik stoje a chůze s kompenzační pomůckou, nácvik soběstačnosti
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek a jiných pro naše klienty (chodítka, invalidní vozíky, toaletní židle, nástavce na WC, sedačky na vanu, hydraulické vany, elektrická polohovací lůžka, infuzní stojany, infuzní pumpy a dávkovače)
 • Ostatní zdravotnické úkony dle ordinace lékaře
NAŠI LÉKAŘI
MUDr. Petr Jaros
MUDr. Petr Jaroš
+420 774 810 751
Asset 1 (1)
MUDr. Martin Voldřich Ph.D.
+420 608 905 091
NAŠE SESTRY
Andrea Komárková
Životopis
Monika Štefková
Životopis
Romana Jirásková
Životopis
Iveta Pešková
Eva Černá
Životopis
Michaela Schneedorferova
Životopis
Aneta Winnová
Životopis
Olga Vařilová
Životopis
naše adresa

BonumFinem s.r.o.
Zikova 706/9
160 00 Praha 6

IČO: 03095151

náš Telefon

Tel. vedení/lékař: +420 774 810 751
Tel. sesterská péče: +420 777 688 480