BonumFinem - domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče a DUPV

O nás

Vítejte na stránkách agentury domácí péče Bonum Finem. Jako agentura pro domácí péči pokytujeme standardní i vysoce specializované zdravotní a ošetřovatelské služby v domácím prostředí našich klientů. Naší hlavní filozofií je poskytovanou individuální péčí zachovat co nejvyšší kvalitu života a nezávislost klientů a jejich rodinám tak zajistit pocit klidu, že o jejich blízké pečuje kvalifikovaný odborník.

Kde působíme

Kontaktujte nás, pokud potřebujete zajistit pro sebe nebo své blízké domácí péči přímo v Praze, dále Praze – západ a Praze – východ.
Domácí plicní ventilaci zajišťujeme pro klienty na území celé ČR.

Kdy je vhodná domácí péče

Domácí ošetřovatelská péče je vhodná v situaci, kdy stav klienta sice nevyžaduje hospitalizaci, ale jednotlivé léčebné a ošetřovatelské úkony nelze zvládnout a zajistit běžnou laickou péčí.

Kdo má na domácí péči nárok

Klienti, u kterých je tato péče indikována ošetřujícím lékařem. Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Co je naším cílem

Cílem je, osobním přístupem ke každému klientovi udržet jeho dobrý zdravotní stav, aby mohl co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí a mohl žít co nejvíce nezávislý a spokojený život. Přistupujeme a chováme se ke každému klientovi tak, jak bychom chtěli, aby se jednalo s našimi blízkými.

Jaké poskytujeme služby

 • Kontroly krevního tlaku, glykémie, saturace krve kyslíkem
 • Příprava a podání léčiv tablety, kapky, mastě, injekce, inzulin, dermální náplasti
 • Intravenózní terapie infuzní terapie, domácí parenterální terapie
 • Oxygenoterapie
 • Odběry biologického materiálu (krev, moč, jiné sekrety), stěry z rány/defektu
 • Převazy bércových vředů, defektů kůže, pooperačních ran, chronických ran, proleženin, bandáže dolních končetin
 • Péče o kůži promazání kůže, končetin, polohování ležících pacientů, prevence proleženin
 • Péče o drény, cévky, stomie
 • Cévkování žen i mužů, tento výkon je poskytován ZDARMA, vykazujeme ho na zdravotní pojišťovnu. Zahrnuje jednorázovou či pravidelnou výměnu PMK dle indikace lékaře. Výkon je prováděný certifikovaným personálem.
 • Péče o centrální žilní vstupy PICC, Midline, Broviac
 • Aplikace enterální výživy – NJS, NGS, PEG, PEJ a péče o tyto vstupy
 • Sipping – vysoce energetická doplňková výživa, nejčastěji používaná při dietách souvisejících s nemocí (zejména onkologického charakteru), při podvýživě
 • Psychická podpora, edukační pohovor
 • Ošetřovatelská rehabilitace zahrnující kondiční a dechová cvičení, nácvik stoje a chůze s kompenzační pomůckou, nácvik soběstačnosti
 • Zapůjčení kompenzačních a jiných pomůcek pro naše klienty – chodítka, invalidní vozíky, toaletní židle, nástavce na WC, sedačky na vanu, hydraulické vany, elektrická polohovací lůžka, infuzní stojany, infuzní pumpy a dávkovače
 • Ostatní zdravotnické úkony dle ordinace lékaře
 • Paliativní péče zajišťující odbornou péči o pacienty, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem péče je tišení bolesti a řešení dalších příznaků onemocnění a také psychická podpora klienta a jeho blízkých.
 • DUPV domácí umělá plicní ventilace je specializovaná péče o klienty, kteří jsou závislí na ventilátoru a návratem do domácího prostředí mají možnost vrátit se alespoň částečně ke svému dřívějšímu způsobu osobního a někdy i pracovního života. Výrazným benefitem je samozřejmě zlepšení psychického stavu a snížení možnosti vzniku infekce.

POTŘEBUJETE

Domácí zdravotní péče Home Care

Domácí péče

MUDr. Petr Jaroš

+420 774 810 751

info@bonumfinem.cz

Cévkování mužů

Cévkování

Romana Jirásková

+420 604 332 549

cevkovani@bonumfinem.cz

DUPV - Domácí umělá plicní ventilace

DUPV

MUDr. Martin Voldřich Ph. D.

+420 608 905 091

dupv@bonumfinem.cz

Agentura BonumFinem s.r.o. má smluvní vztahy s těmito zdravotními pojišťovnami:

VZP 111

OZP 207

VoZP 201

ZPMV 211

CPZP 205

naše adresa

BonumFinem s.r.o.
Zikova 706/9
160 00 Praha 6

IČO: 03095151

Naše kontakty

Domácí péče

MUDr. Petr Jaroš – tel. +420 774 810 751
Mgr. Alžbeta Jarošová – tel. +420 777 688 480

DUPV

MUDr. Martin Voldřich Ph. D. – tel. +420 608 905 091
Petra Kolářová DiS. – tel. +420 720 243 482