BonumFinem - domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče a DUPV

Agentura domácí péče BonumFinem s.r.o. vznikla v roce 2014 za účelem poskytování domácí umělé plicní ventilace – DUPV na území celé České republiky a poskytování domácí zdravotní péče – Home Care na území hlavního města Prahy, Prahy východ a Prahy západ. Rozsah poskytovaných služeb zahrnuje základní, odbornou a vysoce specializovanou zdravotní péči.

 • DUPV – domácí umělá plicní ventilace – Potřebujete-li domácí plicní ventilaci DUPV, pište na dupv@bonumfinem.cz
 • Domácí péče, pište na info@bonumfinem.cz
 • Oxygenoterapie, pište na oxygenoterapie@bonumfinem.cz
 • Intravenózní terapie – infuzní terapie, domácí parenterální terapie, pište na infuze@bonumfinem.cz
 • Péče o periferní a centrální žilní vstupy, péče o dlouhodobé vstupy PICC, Midline, Broviac, pište na vstupy@bonumfinem.cz
 • Cévkování žen i mužů ZDARMA (vykazujeme na pojišťovnu), výměna katetru, výměna cévky, jednorázová či pravidelná výměna PMK v domácím prostředí, certifikovaná sestra Romana Jirásková, tel. 604 332 549 nebo pište na cevkovani@bonumfinem.cz
 • Paliativa: odborná péče o pacienty trpící nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu, pište na paliativa@bonumfinem.cz
 • Aplikace enterální výživy do NJS, NGS, PEG, PEJ a péče o tyto vstupy, pište na vyziva@bonumfinem.cz
 • Převazy bércových vředů, defektů kůže, pooperačních ran, chronických ran, proleženin, bandáže dolních končetin
 • Péče o drény, cévky, stomie
 • Kontroly krevního tlaku, glykémie, saturace krve kyslíkem
 • Příprava a podání léčiv (tablety, kapky, mastě, injekce, inzulin, dermální náplasti)
 • Odběry biologického materiálu a stěry z rány/defektu (krev, moč, jiné sekrety, …)
 • Psychická podpora, edukační pohovor
 • Kontrola příjmu stravy a tekutin – pište na vyziva@bonumfinem.cz
 • Sipping = vysoce energetická doplňková výživa, která se nejčastěji používá při dietách souvisejících s nemocí (zejména onkologického charakteru), při podvýživě, pište na vyziva@bonumfinem.cz
 • Promazání kůže, končetin, polohování ležících pacientů, prevence proleženin
 • Ošetřovatelská rehabilitace, kondiční a dechová cvičení, nácvik stoje a chůze s kompenzační pomůckou, nácvik soběstačnosti
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek a jiných pro naše klienty (chodítka, invalidní vozíky, toaletní židle, nástavce na WC, sedačky na vanu, hydraulické vany, elektrická polohovací lůžka, infuzní stojany, infuzní pumpy a dávkovače)
 • Ostatní zdravotnické úkony dle ordinace lékaře, pište na info@bonumfinem.cz

POTŘEBUJETE

Domácí zdravotní péče Home Care

Domácí péče

MUDr. Petr Jaroš

+420 774 810 751

info@bonumfinem.cz

Cévkování mužů

Cévkování

Romana Jirásková

+420 604 332 549

cevkovani@bonumfinem.cz

DUPV - Domácí umělá plicní ventilace

DUPV

MUDr. Martin Voldřich Ph. D.

+420 608 905 091

dupv@bonumfinem.cz

Agentura BonumFinem s.r.o. má smluvní vztahy s těmito zdravotními pojišťovnami:

VZP 111

OZP 207

VoZP 201

ZPMV 211

CPZP 205

naše adresa

BonumFinem s.r.o.
Zikova 706/9
160 00 Praha 6

IČO: 03095151

Naše kontakty

Domácí péče

MUDr. Petr Jaroš – tel. +420 774 810 751
Mgr. Alžbeta Jarošová – tel. +420 777 688 480

DUPV

MUDr. Martin Voldřich Ph. D. – tel. +420 608 905 091
Petra Kolářová DiS. – tel. +420 720 243 482