PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

Rádi bychom touto cestou poděkovali za rychlou a účinnou pomoc v nejisté době.
Děkujeme za ochranné pomůcky firmě Blažek pánské oděvy za ušití kvalitních roušek ….. www.blažek.cz

A dále magistrátu Hl. města Prahy za poskytnutí kompletních ochranných pomůcek nejen pro náš personál, ale i klienty naší domácí péče ….. http://www.praha.eu/

A v neposlední řadě i úžasnému pekařství, které nás zásobovalo pečivem v době nejhorší a určitě všem co ochutnali nalilo novou chuť do práce. … https://www.almagrana.cz/

PHOTO-2020-04-23-13-27-09
PHOTO-2020-04-23-13-27-31
PHOTO-2020-04-23-13-27-31 2
SPOLUPRACUJEME

Spolupracujeme se zdravotnickými zařízeními, jako jsou například ÚVN – VFN Praha, FN Motol, IKEM, praktickými lékaři, neziskovými organizacemi a sociálními službami.

Velice si vážíme důvěry a spolupráce s našimi partnery:

dech-zivota

DUPV – Dech života, z.ú. je skupina zdravotnických pracovníků, kteří při svém povolání pečovali, či pečují o kriticky nemocné všech věkových skupin. Našim hlavním cílem je pomoci pacientům na umělé plicní ventilaci při přechodu do domácí péče. Vytváříme komunikační mezičlánek mezi pacienty, lékaři, agenturami domácí péče a firmami dodávajícími technické příslušenství. Náš tým disponuje odbornými koordinátory, kteří jsou denně v terénu, navštěvují pacienty a pomáhají řešit a komunikovat různé situace. Tvoříme komunikační platformu, která zastupuje práva a potřeby pacienta a pomáhá docílit 100% kvalitní zdravotnické péče i v domácím prostředí. Naším cílem je pomoci a usnadnit Vaši obtížnou životní situaci.

dechzivota.cz

logo-ami

A.M.I. přináší svým zákazníkům dlouhodobě kompletní servis v oblasti prodeje zdravotnické techniky, spotřebního materiálu a záručního/pozáručního servisu. Od roku 1995 jsou základní kameny naší práce – profesionalita, nejvyšší kvalita, spolehlivost a odbornost.

amimedical.cz

linde

Společnost Linde Gas je světovým leadrem v oblasti výroby a distribuce technických, speciálních a medicinálních plynů, s více něž stoletou tradicí. Součástí společnosti Linde Gas je i divize Domácí péče, která se v České republice stará o pacienty s poruchami dýchání již více než 27 let. Po celou dobu spolupracuje se všemi Zdravotními pojišťovnami díky své servisní a distribuční síti poskytuje své služby na území celé České republiky.

linde-gas.cz

krasa_pomoci_web

Krása pomoci, o.p.s. pomáhá seniorům a jejich blízkým v situacích, kdy dojde ke zhoršení zdravotního stavu a soběstačnosti staršího člověka. Poskytuje komplexní poradenství a pomoc při zajištění péče doma. Zavádí v ČR novou službu koordinátora péče a podpůrných služeb v terénu. Spolupracuje s nemocnicemi a zajišťuje bezpečný návrat seniora z hospitalizace domů. Komplexnost služeb doplňuje dobrovolnický program a psychologické poradenství.

krasapomoci.cz

hewer_logo

HEWER, z.s. poskytuje službu osobní asistence v domácnostech klientů nepřetržitě, tzn. kdykoliv 24 hodin denně, 365 dní v roce (vč. svátků). Mezi klienty jsou zejména senioři, klienti s mentálním i tělesným znevýhodněním, dlouhodobě nemocní apod. Podstatou osobní asistence je pomoc s hygienou, s péčí o domácnost, s doprovody, s vařením nebo podáváním jídla atd.

hewer.org

domov-svate-rodiny

Domov svaté Rodiny poskytuje celoroční pobytové služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením s nabídkou běžných příležitostí k sociálnímu začleňování. Posláním Domova svaté Rodiny je vytvářet láskyplné prostředí a podmínky pro plnohodnotný, smysluplný život klientů a naplňování jejich seberealizace, přispívat k rozvoji jejich osobnosti a posilovat křesťanskou atmosféru v celém Domově a pokračovat v odkazu sestry Akvinely.

domovsvaterodiny.cz