NAŠE SLUŽBY

Péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou v rozsahu, který indikuje lékař jako potřebný.

 • DUPV – domácí umělá plicní ventilace – Potřebujete-li domácí plicní ventilaci DUPV, pište na dupv@bonumfinem.cz
 • Domácí péče, pište na info@bonumfinem.cz
 • Oxygenoterapie, pište na oxygenoterapie@bonumfinem.cz
 • Intravenózní terapie – infuzní terapie, domácí parenterální terapie, pište na infuze@bonumfinem.cz
 • Péče o periferní a centrální žilní vstupy, péče o dlouhodobé vstupy PICC, Midline, Broviac, pište na vstupy@bonumfinem.cz
 • Cévkování žen i mužů: ZDARMA, vykazujeme na pojišťovnu – jednorázová či pravidelná výměna PMK dle indikace lékaře (certifikovaným personálem), pište na  cevkovani@bonumfinem.cz
 • Paliativa: odborná péče o pacienty trpící nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu, pište na paliativa@bonumfinem.cz
 • Aplikace enterální výživy do NJS, NGS, PEG, PEJ a péče o tyto vstupy, pište na vyziva@bonumfinem.cz
 • Převazy bércových vředů, defektů kůže, pooperačních ran, chronických ran, proleženin, bandáže dolních končetin
 • Péče o drény, cévky, stomie
 • Kontroly krevního tlaku, glykémie, saturace krve kyslíkem
 • Příprava a podání léčiv (tablety, kapky, mastě, injekce, inzulin, dermální náplasti)
 • Odběry biologického materiálu a stěry z rány/defektu (krev, moč, jiné sekrety, …)
 • Psychická podpora, edukační pohovor
 • Kontrola příjmu stravy a tekutin – pište na vyziva@bonumfinem.cz
 • Sipping = vysoce energetická doplňková výživa, která se nejčastěji používá při dietách souvisejících s nemocí (zejména onkologického charakteru), při podvýživě, pište na vyziva@bonumfinem.cz
 • Promazání kůže, končetin, polohování ležících pacientů, prevence proleženin
 • Ošetřovatelská rehabilitace, kondiční a dechová cvičení, nácvik stoje a chůze s kompenzační pomůckou, nácvik soběstačnosti
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek a jiných pro naše klienty (chodítka, invalidní vozíky, toaletní židle, nástavce na WC, sedačky na vanu, hydraulické vany, elektrická polohovací lůžka, infuzní stojany, infuzní pumpy a dávkovače)
 • Ostatní zdravotnické úkony dle ordinace lékaře, pište na info@bonumfinem.cz