DUPV 

Domácí umělá plicní ventilace představuje klasickou plicní ventilaci v domácím prostředí prostřednictvím ventilátoru s cílem vést plnohodnotný život doma. Na základě projektu VZP zajišťujeme také přístrojové a materiálové vybavení.

Odbornost 928

MUDr. Martin Voldřich Ph. D.

E-mail: dupv@bonumfinem.cz

tel. +420 608 905 091

Monika Štefková

Vedoucí sestra

tel. +420 606 439 870

Iveta Prokopová

Zajištění pomůcek a spotřebního materiálu, Dech života

tel. +420 601 577 575