DUPV 

Domácí umělá plicní ventilace představuje klasickou plicní ventilaci v domácím prostředí prostřednictvím ventilátoru s cílem vést plnohodnotný život doma. Na základě projektu VZP zajišťujeme také přístrojové a materiálové vybavení.

Odbornost 928

MUDr. Martin Voldřich Ph. D.

E-mail: dupv@bonumfinem.cz

tel. +420 608 905 091

Petra Kolářová DiS.

Vedoucí sestra

tel. +420 720 243 482

petra.kolarova@bonumfinem.cz

Iveta Prokopová

Zajištění pomůcek a spotřebního materiálu, Dech života

tel. +420 601 577 575

iveta.prokopova@bonumfinem.cz