DOMÁCÍ PÉČE – HOME CARE

Poskytujeme standartní i intenzivní domácí zdravotní péči vysoce kvalifikovanými pracovníky. Preferujeme individuální přístup a zajištění nejvyšší kvality poskytovaných služeb.

Odbornost 925

Časové kódy:

Výkon Čas Popis výkonu
06311 60 min Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče.
06313 30 min Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP I.
06315 45 min Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP II.
06317 60 min Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP III.
06318 15 min Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP IV.

Materiálové kódy:

Výkon Popis výkonu
6323 Odběr biologického materiálu
6325 Aplikace ordinované parenterální terapie
6327 Ošetření stomií
6329 Lokální ošetření
6331 Ošetření permanentních katétrů, klysma, výplach, cévkování, laváž
6333 Aplikace léčebné terapie p. o., s. c., i. m.

Ostatní kódy:

Výkon Popis výkonu
6137 Výkon sestry v den pracovního klidu nebo pracovního volna
6135 Výkon sestry v době od 22 hod – 6 hod
6349 Signální kód – ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stavu

MUDr. Petr Jaroš

tel.: +420 774 810 751

Mgr. Alžbeta Jarošová

Vedoucí sestra

tel.: +420 777 688 480