Infolinka
222 220 070
Napište nám
info@bonumfinem.cz
ENG
CZE
PRO KLIENTY

Rozdíl mezi domácí zdravotní péčí a péčí sociální

Domácí zdravotní péče

Zahrnuje pouze zdravotní úkony, které dle ordinace lékaře vykonává kvalifikovaná zdravotní sestra.

  • Tato péče je indikována praktickým, nebo ošetřujícím lékařem z nemocničního zařízení a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Domácí sociální péče

Zahrnuje předem domluvené činnosti, které klientovi zajišťuje sociální pracovník – např. pomoc při osobní hygieně, úklidu, nákupech, vyzvednutím předepsaných léků apod.

  • Tato péče je indikována na základě posouzení sociálním pracovníkem a je úplně či částečně hrazen z příspěvku na sociální péči – tento příspěvek však není automatický.
Jak domácí zdravotní péče funguje?

S klienty a jejich blízkými nejprve probereme zdravotní stav a následně navrhneme vhodné individuální řešení dané situace.

Docházíme přímo do domácího prostředí klienta a snažíme se o vzájemné propojení lékařem navrženého plánu péče s individuálními potřebami klienta.


Kde jsme schopni domácí zdravotní péči zajistit?

Domácí péči o vás nebo vaše blízké zajistíme přímo v Praze, Praze-západ, Praze-východ, Plzni a nově na Kladně.


Kdo domácí zdravotní péči zajišťuje?

Lékařem indikované výkony domácí péče poskytují naše vysoce kvalifikované zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ošetřovatelé jako fyzická asistence


Proč si vybrat na spolupráci naši agenturu?

V rámci domácí péče zajistíme cévkování žen i mužů.

Spolupracujeme s nutriční specialistkou, která vám poradí a pomůže se sestavením vhodné nutriční péče.

V rámci spolupráce s odborníky na hojení ran vás naučíme pečovat o rány v domácím prostředí.

K dispozici máme lékaře se specializací ARO, neurologie, paliativní péče, interny, chirurgie, ORL a praktického lékaře a v případě potřeby zajistíme za specifických podmínek návštěvu přímo v rodině.

Vypomůžeme on-line s preskripcí.

MOHLO BY SE HODIT

Hledáte služby sociálního či jiného charakteru a nevíte na koho se obrátit?

Rádi vám poradíme! Spolupracujeme s nejrůznějšími organizacemi – od praktických lékařů, až po sociální služby.

Odbornost 925

Informace pro praktické a indikující lékaře

Jsme k dispozici 7 dní v týdnu. V týmu máme lékaře z oboru ARO, ORL, neurologie, chirurgie, paliativního lékaře, internisty a praktického lékaře. Jsme on-line vypomoci s preskripcí.
Umíme poradit s pomůckami. Spolupracujeme s odborníky na hojení ran a jsme taktéž schopni, v případě potřeby, domluvit návštěvu specialisty v rodině za specifických podmínek.
Výkon Popis výkonu
06321 Vyšetření stavu klienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí (glykémie, EKG)
06323 Odběr biologického materiálu
06324 Převaz PICC
06325 Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti – periferní vstupy
06326 Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti – centrální vstupy
06327 Ošetření stomií střevních typů
06328 Ošetření stomií typu PEG, nefrostomie, epicystostomie a tracheostomie
06329 Lokální ošetření do 10 cm2
06330 Lokální ošetření nad 10 cm2
06331 Cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů
06332 Klyzma, výplach
06333 Aplikace inhalační a léčebné terapie S. C., I. M., I. V., event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv
06334 Aplikace léčebné terapie P. O., GTT, případně další způsoby aplikace terapie či instalace léčiv
06335 Nácvik a zaučování aplikace inzulínu
TÝM DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Kdo se o vás bude starat

MUDr. Petr Jaroš

Vedoucí lékař domácí zdravotní péče


info@bonumfinem.cz

Andrea Barletta

Vrchní sestra Praha


andrea.barletta@bonumfinem.cz

Romana Jirásková

Vrchní sestra Praha


romana.jiraskova@bonumfinem.cz

Markéta Obermaierová

Vrchní sestra Praha


marketa.obermaierova@bonumfinem.cz

Kontaktní údaje

BonumFinem a.s.
Zikova 706/9, 160 00 Praha 6
IČ: 030 95 151
Telefon: 222 220 070
2023 © Copyrights BonumFinem a.s.
Vyrobil MEDIASYS